Polityka prywatności

Polityka prywatności

SportsManager.pl Sp. z o.o. ("Wydawca") gromadzi dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Otwierając konto akceptujesz zasady polityki prywatności Wydawcy. Rejestrując się, powinieneś wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych przez Wydawcę zgodnie z poniższą Polityką Prywatności i zobowiązujesz się do przestrzegania jej postanowień. Niniejsza Polityka Prywatności przestaje obowiązywać w momencie, gdy przechodzisz z serwisu internetowego Wydawcy ("Strona") do serwisów internetowych osób trzecich, w tym na strony do których linki znajdują się na Stronie. Wydawca nie kontroluje na bieżąco treści ani działalności takich stron.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do Strony, a nie do serwisów internetowych prowadzonych przez inne podmioty. Wydawca nie może zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek danych osobowych ujawnionych na takich stronach.

Wydawca nie wymaga podania danych osobowych, jeżeli tylko odwiedzasz Stronę, ale podanie danych osobowych może być konieczne, abyś mógł skorzystać z wybranych funkcjonalności Strony.

Niezależnie od zakresu działalności, Wydawca będzie gromadzić dane osobowe jedynie w stopniu niezbędnym i w uzasadnionym zakresie, aby spełnić Twoje oczekiwania oraz uzasadnione prawnie cele biznesowe Wydawcy.

Wydawca gromadzi dane osobowe tylko przy Twoim dobrowolnym udziale i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Twoje dane osobowe, jakie gromadzi Wydawca, mogą obejmować: Twoje imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres e-mail.

Odmowa podania danych osobowych może ograniczyć zdolność do przeprowadzenia rejestracji on-line na Stronie, rejestracji udziału w konkursie, zakupu poprzez sklep internetowy Wydawcy bądź spełnienia prośby o wsparcie techniczne.

Wydawca używa na Stronach ciasteczek (tzw. plików "cookie"). "Ciasteczko" jest to krótka informacja tekstowa lub plik zapisywany często na komputerze użytkownika przez serwisy internetowe, pozwalający śledzić aktywność na stronach internetowych. Ciasteczka nie zawierają danych o Twoim nazwisku, adresach e-mail ani innych informacji, które mogą pozwolić na ustalenie Twojej tożsamości. Zwykle są one używane, aby szybko zidentyfikować komputer użytkownika. Dzięki opcjom ustawień większości przeglądarek internetowych możesz nie zezwolić na działanie ciasteczek.

Wydawca może także rejestrować adresy IP (Internet Protocol). Adres IP to numer przypisany do Twojego komputera przez dostawcę usług internetowych, którego używają komputery sieciowe do zidentyfikowania Twojego komputera użytkownika za każdym razem, kiedy łączy się on z Internetem.

Wydawca wykorzystuje dane dotyczące adresów IP jedynie w celach bezpieczeństwa świadczenia usług. W uzasadnionych przypadkach Wydawca może jednak wykorzystać dane z rejestru IP do zablokowania możliwości korzystania z usług Wydawcy, np. w przypadku naruszenia prawa lub warunków korzystania.

Strona może zawierać technologie dostarczania reklam firm zewnętrznych wykorzystujące ciasteczka oraz inne technologie w celu gromadzenia informacji w trakcie dostarczania reklam za pośrednictwem Strony, jak również w celu ułatwienia śledzenia. Niektóre technologie dostarczania dynamicznych reklam w grach umożliwiają tymczasowe przesłanie reklamy do przeglądarki lub urządzenia mobilnego oraz ich zamianę podczas korzystania z sieci. Wydawca lub firmy zewnętrzne obsługujące technologie dostarczania reklam mogą wykorzystywać informacje demograficzne, takie jak dane o wieku i płci, jak również informacje zarejestrowane z urządzenia w celu zapewnienia prezentacji właściwych reklam na stronie, w produkcie lub usłudze internetowej bądź mobilnej oraz do obliczania lub kontroli liczby unikalnych i powtórzonych odsłon danej reklamy i/lub dostarczania reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom, a także badania skuteczności kampanii reklamowych. Wydawca lub podmioty trzecie mogą w tym celu rejestrować dane, w tym adresy IP, dane o modelu i wersji urządzenia, informacje o dostarczanych reklamach, o umiejscowieniu reklam w grze, czasie widoczności reklamy, rozmiarze reklamy, reakcji na reklamę (o ile miała miejsce). Dane te mogą zostać wykorzystane i ujawnione zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz polityką prywatności dostawcy technologii dostarczania reklam również innym stronom trzecim w formie zanonimizowanej (uniemożliwiającej identyfikację użytkownika).

Niektóre technologie dostarczania reklam mogą być zintegrowane ze Stroną. Jeżeli nie chcesz korzystać z tych technologii, nie powinieneś korzystać z aplikacji zawierające takie reklamy.

Wydawca nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych danych osobowych, którzy zarejestrowali się na Stronie. Wydawca nie dzieli się danymi osobowymi ani nie udostępnia danych osobowych innych niż te, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności.

Wszelkie pytania lub skargi dotyczące niniejszej Polityki Prywatności można przedłożyć kontaktując się pocztą elektroniczną pod adresem support@sportsmanager.pl bądź pocztą zwykła pod adresem SportsManager.pl Sp. z o.o., ul. Przyłubska 34A, 85-892 Bydgoszcz.